• Anasayfa
  • |
  • 2024 Yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyetler Listesi

2024 Yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyetler Listesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün resmî internet sayfasında (120227,birimmaliyetlerlistesi-2024pdf.pdf (ktb.gov.tr) "2024 Yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyetler Listesi" yayınlanmıştır.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen "2024 Yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyetler Listesinde Deniz Turizmi Tesislerinden;

Yat Limanı Birim Maliyet Fiyatı 741.998,00 TL/Yat,

Yat Yanaşma Yeri/Rıhtım ve İskele/ Yat Çekek Yeri Birim Maliyet Fiyatı 394.573,00 TL/yat olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Listenin tamamı, Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm  Bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

39_137_2024_y_l_turizm_tesisleri_birim_maliyetler_listesi.pdf