Meclis

Suphi ŞAŞATİ                    Meclis Başkanı

Sinan SAMRAOĞLU             Meclis Başkan Yardımcısı

Bekir ŞENGÜL                     Meclis Üyesi

Hamdi SÖNMEZ                   Meclis Üyesi

Bülent OK                            Meclis Üyesi

Bülent KALKANDELEN           Meclis Üyesi

Celal EREN                           Meclis Üyesi

Erdinç KAPLAN                     Meclis Üyesi

Erdoğan KİREÇÇİ                  Meclis Üyesi

İbrahim Halil ÇETİN              Meclis Üyesi

Mustafa ÇAMAK                     Meclis Üyesi

Mustafa ÇELİKKILIÇ               Meclis Üyesi

Şahin TEMUR                        Meclis Üyesi

Tuğay GENÇ                          Meclis Üyesi

Münib KAVVASOĞLU              Meclis Üyesi