• Anasayfa
  • |
  • Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Hazine Kâr Payı Destekli Tarım Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Karar Hk.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Hazine Kâr Payı Destekli Tarım Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Karar Hk.

"Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Karar" 30.12.2023 tarih ve 32415 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Bahse konu Karar’da; tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Katılım Bankasının finansman kullandırımına ilişkin usul, esas ve kriterlerine uygun olmak koşuluyla, bu Kararda belirtilen usul, esas, limit ve oranlar dikkate alınarak Katılım Bankası tarafından, tarım finansmanlarına uygulanmakta olan cari kâr payı oranlarından, finansman konuları itibarıyla su ürünleri sektöründe aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve finansman üst limitleri aşılmamak suretiyle, 1/1/2024-31/12/2026 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) Hazine kâr payı destekli tarım finansmanı kullandırılabileceği belirtilmektedir.

Söz konusu Karar’a Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel/Teknik ve Mevzuat" duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

14_18_ziraat_kat_l_m_bankas_a__taraf_ndan_hazine_k_r_pay_destekli_tar_m_finansman_kulland_r_lmas_na_ili_kin_karar_hk_compressed.pdf