• Anasayfa
  • |
  • YURT DIŞI ÇIKIŞLARDA HARÇ ALINMASINA İLIŞKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KARAR SAYISI: 2006/10177

YURT DIŞI ÇIKIŞLARDA HARÇ ALINMASINA İLIŞKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KARAR SAYISI: 2006/10177

“Yurt Dışı Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı: 2006/10177” 28.03.2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik kararına göre; 24/7/2001 tarihli ve 2001/2762 sayılı Kararnamenin eki "Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar"ın 4 üncü maddesinin (n) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. n) Dini bayramlarda sınır komşusu ülkelere 3 günü geçmemek üzere seyahat edenler, r) İhracatçı birliklerine üye olan firmalardan bir önceki yıl ihracatı 250.000 YTL'nin üzerinde olanların bir temsilcisi, Bilgilerinizi arz rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)