• Anasayfa
  • |
  • Yüksek Düzeyli İş Dünyası Diyaloğu Etkinliği

Yüksek Düzeyli İş Dünyası Diyaloğu Etkinliği

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 16.02.2021 tarihli ve 1512 sayılı yazıda;

Avrupa Birliği'nin sağladığı mali destekle TOBB ve "Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği" (EUROCHAMBRES) işbirliğinde yürütülmekle olan "Türkiye-AB İş Dünyası Diyalogu (TEBD)" projesi kapsamında, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İş Dünyası Diyalogu" etkinliğinin 10- 11 Mart 2021 tarihlerinde online toplantı platformunda gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bakanların, Avrupa Komisyonu Üyeleri, Türk ve Avrupa iş dünyasının önemli temsilcileri ve Uluslararası Finans Kuruluşlarının üst düzey yetkililerinin katılım sağlayacağı, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İş Dünyası Diyalogu" etkinliğinde, "Yüksek Düzeyli Açılış Oturumu", "AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde AB-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkileri ve Ortak Zorluklar", "AB Yeşil Düzenine Geçişte Mesleki Beceriler", "Toparlanma, Yatırım ve Sürdürülebilir Finansman, Döngüsel Ekonomi" başlıklarında dört tematik alan ile genel kapanış oturumlarının yer aldığı belirtilmektedir. Etkinliğin, 10 Mart 2021 tarihinde, 10.30-12.00 saatleri arasındaki yüksek düzeyli açılış oturumu ile başlayacağı bildirilmekte olup, etkinlik boyunca Türkçe ve İngilizce simültane çeviri sağlanacağı ifade edilmektedir. Ayrıca, etkinliğe katılım için https://events.tebd.eu/event/high-level-business-dialogue  internet adresinden kayıt yaptırılması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

208_612_y_ksek_d_zeyli_i_d_nyas_diyalo_u_etkinli_i.pdf