• Anasayfa
  • |
  • YOĞUNLAŞTIRILMIŞ ISM DENETIM KAMPANYASI

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ ISM DENETIM KAMPANYASI

1. 13.10.2006 tarih ve 20992 sayılı yazılarında, 2007 yılı içerisinde Paris MOU üyesi ülke limanlarında “Yoğunlaştırılmış ISM Denetim Kampanyası” uygulamasına başlanacağının kararlaştırıldığı, bu çerçevede, yurtdışına çıkış yapacak Türk Bayraklı gemilerin yabancı limanlardaki Liman Devleti Denetimlerinde uygulanacak olan “Yoğunlaştırılmış ISM Denetim Kampanyası”na hazırlıklı olmaları ve denizde can, mal emniyeti ve deniz çevresinin korunmasının sağlanması amacıyla yazı ekinde gönderilen ISM Kodu kapsamındaki sorular ve açıklamalarının titizlikle incelenerek, Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri ve bağlısı Liman Başkanlıklarında Türk Bayraklı gemilere yapılan önsörveylerde uygulanması, denetim neticesinde de www.denizcilik.gov.tr/gsk internet adresindeki ISM istatistik formunun doldurulmasının bildirildiği, 2. Bahse konu uygulamanın başlamasından itibaren geçen yaklaşık 4 aylık süre içerisinde yapılan 368 ISM Denetiminin istatistiki verilerinin incelenmesi neticesinde, EK-1’de gösterilen kontrol listesindeki soru numaralarına göre bulunan uygunsuzlukların EK-2’de grafik olarak gönderildiği, 3. Bu itibarla, Türk Bayraklı gemilere ISM Kodu kapsamında yapılan denetimlerde eksiklik bulunan hususlara özellikle itina gösterilmesi istenmektedir. Söz konusu kontrol listesi ve uygunsuzluklar grafiğinin birer örneği ekte sunulmakta olup, özellikle yurt dışında yapılan PSC denetimlerinde sorun yaşanmamasını teminen, ISM Kodu kapsamında yapılan denetimlerde bulunan eksikliklerin üzerine hassasiyetle gidilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER EK 1: Kontrol Listesi (1 Sayfa) EK 2: Uygunsuzluk Grafiği (1 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - DTO Meslek Komite Başkanları ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği