• Anasayfa
  • |
  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hk.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hk.

Sayın Üyemiz,

 

6435 Sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararla, 15.06.2012 tarih ve 3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar üzerinde çeşitli konularda muhtelif değişiklikler yapılmış olup, bunlara ilaveten anılan Kararın “Stratejik Yatırımlar” başlıklı 8. Maddesine Endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari üç milyar Türk Lirası tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımlarının stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilebilir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.” fıkrası eklenmiştir.

İlgili Karar Odamız (www.denizticaretodasi.org.tr) internet adresinde yer alan Duyurular/Mevzuat bölümünde ve e-posta ekinde sunulmaktadır.

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

872_3726_yat_r_mlarda_devlet_yard_mlar_hakk_nda_kararda_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_karar_hk.pdf