• Anasayfa
  • |
  • Uluslararası Liman Kodlarının Kullanımı Hk.

Uluslararası Liman Kodlarının Kullanımı Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün

        15.05.2018 tarih ve 52856264-235 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

Konteyner ve Liman Takip Sistemi kapsamında yapılan saha çalışmalarında ve alınan geri bildirimlerde bir gümrük idaresine bağlı birden fazla liman işletmesi bulunması halinde Sistemde işletme ayrımı olmamasından dolayı sorunların yaşandığının tespit edildiği, bu sorunların çözümünün; ayrıntılı istatistik alınabilmesi ve uygulamaya geçecek Liman Tek Pencere projesinde de kurumlar arasında farklı liman kodları kullanılmasından kaynaklı sorun yaşanmamasını teminen halihazırda kullanılan liman kodlarının değiştirileceği,

                  Bu itibarla;

                1- Varış/Çıkış Bildiriminde:

                -Varış/Çıkış Limanı alanında

                -Bir Sonraki Liman alanında

                -Taşıtın Uğradığı/Uğrayacağı Ülkeler alanında

            2- Özet Beyanda:

               - Yükleme Limanı alanında

                - Boşaltma Limanı alanında

                - Liman Kodu (Taşıma Satırında) alanında 

            3- Gemi Takip Programında ilgili alanlarda,

             4- Haziran ayı içerisinde pilot uygulaması başlanacak olan Liman Tek Pencere Sisteminin ilgili alanlarında,

Ülkemizde yer alan limanlar için ISPS kodların, yurtdışı limanlar için BM kod sisteminde (UNLOCODE)        yer alan kodların kullanılmasına ilişkin sistemsel düzenleme yapıldığı, bahse konu liman kodlarının www.gtb.gov.tr web adresi, e-işletmeler menüsü EDI/XML Referans ve Mesajları ekranı "Liman Kodları" alanında yer aldığı,  

            Uygulamanın 17.05.2018 tarihinde devreye alındığı, konu hakkında bilgi edinilmesi ve beyanlarda bu kodların kullanılması hususları bildirilmektedir.

             Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                   Saygılarımızla

                                                                                          

                                                                                                                                       Murat TUNCER

EK: İlgi Yazı Örneği  (2 Sayfa)                                                                                           Genel Sekreter

DAĞITIM:                                                                                                                                                                                                

Gereği:                                                                                        Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                         -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                             - İMEAK DTO Şube YK Başkanları       

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                                    - TAİS                                   

-VapurDonatanları ve Acenteleri Derneği                                   - WISTA Türkiye Derneği                                                                                                                                                                                                                                                                                 - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                                    - Gemi Sahibi Firmalar               

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                               - Acenteler

- UND                                                                                           - Liman İşletici Kuruluşlar

- TÜRKLİM                                                                              

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- UTİKAD

- ZEYPORT                                                                       

- KOSDER

- ROFED

- KOGAD                                                     

                                                        

 

302_2079_EK-302.pdf