• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karş. Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı İle Notaların Onaylanması Hk.Karar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karş. Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı İle Notaların Onaylanması Hk.Karar

            Sayın Üyemiz,

 

            19.03.2018 tarih ve 30365 sayılı Resmi Gazete'de (Mükerrer) 2018/11234 Sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim,  Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı İle Notaların Onaylanması Hakkında Karar" yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar'a Odamız Web Sayfasında "Genel", "Gemiadamları" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                              

                                                                                                           Saygılarımızla

 

                                                                                                            Murat TUNCER

                                                                                                            Genel Sekreter

 

EK: 2018/11234 No.lu Karar Metni ve Ek'leri (20 Sayfa - Web Sayfasında)

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                       BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                          - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                           - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                  - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                              - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- TAİS                                                                                        - Meclis Üyeleri

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                                   - WISTA Türkiye Derneği

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                            - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası    

- Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hiz.A.Ş.                       -  Gemi Mühendisleri Odası

- UND                                                                                        

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                                                                                 

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- KOGAD

- SÜR-KOOP

- Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği    

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Sahipleri

- Acenteler

165_1133_EK_(KARAR).pdf 165_1133_SIRKULER(165).pdf