• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Alanında İşbirliği Anlaşması Hk.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Alanında İşbirliği Anlaşması Hk.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Alanında İşbirliği Anlaşması 6 Ocak 2024 tarih ve 32421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,

Balıkçılık ve su ürünleri konusunda iki Devlet arasındaki işbirliği ve dostluk ilişkilerini daha fazla geliştirme gerekliliğinin kabul edilerek, taraflardan her birinin ulusal yasa ve politikalarına uygun olarak, deniz balıkçılığı, tatlı su balıkçılığı, su ürünleri yetiştiriciliğini geliştirme alanlarında, iletişimi, ikili işbirliğini ve ortak çalışmayı güçlendireceği mutabakatına varıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu Anlaşmaya Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel/Teknik ve Mevzuat" duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

28_94_t_rkiye_cumhuriyeti_h_k_meti_ile_kongo_cumhuriyeti_h_k_meti_aras_nda_bal_k_l_k_ve_su_r_nleri_yeti_tiricili_i_alan_nda_i_birli_.pdf