• Anasayfa
  • |
  • TÜRK BAYRAKLI GEMILERE YURT DIŞINDA YAPILAN DENETIMLER VE HARMONIZE SÖRVEY KAPSAMINDA ÜLKEMIZ LIMANLARINDA YAPILAN SÖRVEYLERLE ILGILI EĞITIMLERIN 2007 YILI DÜZENLEMESI HK.

TÜRK BAYRAKLI GEMILERE YURT DIŞINDA YAPILAN DENETIMLER VE HARMONIZE SÖRVEY KAPSAMINDA ÜLKEMIZ LIMANLARINDA YAPILAN SÖRVEYLERLE ILGILI EĞITIMLERIN 2007 YILI DÜZENLEMESI HK.

İlgi yazıda belirtildiği gibi 2007 yılı için Gemi Kaptanları, Donatanlar, Şirket ve Gemilerden sorumlu Teknik Müdürler ve DPA’lere yönelik ilk toplantı yalnızca 2006-2007 yılları içinde Paris MOU’da tutulan (detained) gemilerin şirketlerine yönelik olarak 6 Mart 2007 Salı günü, ikinci toplantı da 13 Mart 2007 Salı günü Odamız Meclis Salonu’nda yapılmıştır. Ancak, Uluslararası sefer yapan tüm gemi şirketlerine açık olan 13 Mart 2007 tarihli toplantıya sadece 12 kişilik katılım (6 kişisi bir şirketten) olmuştur. İstanbul Bölge Müdürlüğü GSK Uzmanı Sn. Zafer SATICI’nın özverili çalışmaları ile sektörü bilgilendirmek için hazırladığı sunum çalışmasının yine Odamız üyesi gemi sahiplerinin sorun yaşamamaları, dolayısıyla Ülkemizin Kara Listeden önce Gri Liste sonra da Beyaz Listeye geçme çalışmaları açısından önemli katkılar sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Nitekim 2006 yılında da, yine Odamızda Mayıs – Haziran aylarında düzenlenen benzer eğitim seminerleri neticesinde Türk Bayraklı gemilerin tutulma oranlarında belirgin düşüşler gözlenmiştir. Yukarıda açıklananların ışığında, 15 Mart 2007 Perşembe günü yapılacak ve yine Uluslararası sefer yapan tüm gemi şirketlerine yönelik düzenlenecek sonuncu bilgilendirme eğitimine, eğitim için gösterilen çabalar da gözönüne alınarak, üyelerimizden azami katılım sağlanması hususunda bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Cemalettin ŞEVLİ - Türk Armatörler Birliği Denizcilik Müs. İstanbul Bölge Müdürü - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim TOBB DTO’ları Konsey Başkanı ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - S/S İstanbul Batı Yakası Yakası Kum Üretim TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Başkan ve Vekilleri - Koster Armatörleri Derneği - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - DTO Meslek Komite Başkanları