• Anasayfa
  • |
  • TSK Yakıtları Deniz Taşımaları İhalesi

TSK Yakıtları Deniz Taşımaları İhalesi

Sayın Üyemiz,

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Akaryakıt İkmal ve İşletme Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 17.01.2023 tarih ve 307111 sayılı yazıda; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 01.06.2023-31.05.2024 tarihleri arasında ihtiyacı olan akaryakıtın TÜPRAŞ Rafinerilerinden deniz yolu ile taşınması, hizmet alımı işinin ihale yolu ile gerçekleştirileceği “taslak teknik şartnamesi” ile yaklaşık maliyet çalışmasında kullanılmak için “piyasa fiyat araştırması formu”nun yazıları ekinde gönderildiği ve ilgilenen üyelerimizin piyasa araştırması formunun doldurularak 27.01.2023 tarihine kadar info@ant.gov.tr  adresine gönderilmesi istenmektedir.

Konu yazı ve eklerine “Odamız web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde ana sayfada Genel/Ticari ve İhale Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

63_269_tsk_yak_tlar_deniz_ta_malar_ihalesi_269_63.pdf 63_269_piyasa_fiyat_ara_t_rma_formu.xls