• Anasayfa
  • |
  • TAYK - Adalar Kupası Yelken Yarışı Hk.

TAYK - Adalar Kupası Yelken Yarışı Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 25.11.2022 tarih ve 799761 sayılı, Ek'te sunulan yazıda;

Odamızın 15.11.2022 tarih ve 3631/840 No'lu Sirküleri ile de duyurusu yapılan, 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde 11:00 - 18:00 saatleri arasında, Moda Koyu – Caddebostan açıkları ile Adalar - Ataköy parkurunda olmak üzere yelkenli teknelerle  yapılacak "TAYK – Adalar Kupası Yarışı"nın gece seyrini de kapsayacak şekilde Caddebostan, Adalar ve Çınarcık açıklarında yapılacağı belirtilerek,

Seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatli seyir yapılması ve yapılacak yelken yarışı ile ilgili olarak gemi kaptanlarının uyarılması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

859_3704_tayk_adalar_kupas_yelken_yar_hk.pdf