• Anasayfa
  • |
  • Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğler

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğler

"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/44)" ile "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/25)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2021/45)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 2 Aralık 2021 tarih ve 31677 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ değişikliklerinde "Su Ürünleri Yetiştiriciliği"ni de ilgilendiren Geçici Madde düzenlemelerinden özetle;

1- Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarda ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında;

2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihinin 01/07/2022 olarak düzenleneceği, bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projelerin, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynakları ile altmış günü aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki olarak tamamlanacağı,  01/07/2022 tarihinde fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış, ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde yasal izinleri alabilmesi için yatırımcıya altmış günü aşmamak üzere süre verileceği,

2- Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarda 2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinde inşaat işleri alım giderleri kapsamında alınması gereken izin ve ruhsatlara ilişkin olarak;

Sadece 2020-2021 başvuru döneminde geçerli olmak üzere inşaat işleri ile ilgili mevzuat gereğince alınması gerekli izin ve ruhsatlar ile tesis tamamlandıktan sonra alınması gerekli izin ve ruhsatların en geç nihai rapor ekinde sunulmak zorunda olduğu belirtilmektedir.

Bahse konu Tebliğler Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

 Bilgilerinize arz/rica ederim.

1249_3180_tar_ma_dayal_ekonomik_yat_r_mlar_ile_k_rsal_ekonomik_altyap_yat_r_mlar_n_n_desteklenmesi_hakk_nda_tebli_ler.pdf