S-VDR DONATIMI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, 1. Türk Bayraklı gemiler için Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne yapılan başvurularda, 3000 GRT’dan büyük mevcut yük gemilerinin 01 Temmuz 2007 sonrasında gerçekleştirilecek olan havuz sörveyi sırasında S-VDR ile donatılacağı, ancak gemilerde suya veya karaya göre hız ve mesafe ölçme cihazı bulunmadığı durumlarda izlenecek yolun bildirilmesinin talep edildiği, 2. SOLAS 74 (ekleri ile beraber) Bölüm V Kural 20 gereği, 3000 GRT’dan büyük gemilerin 01.07.2007 tarihinden sonraki ilk havuz sörveyinde ve 01.07.2010 tarihinden geç olmamak koşuluyla VDR cihazı ile donatılacakları, ayrıca aynı kuralın 2 nci paragrafında S-VDR’nin yük gemilerinde kullanımına müsaade edildiği, S-VDR’nin performans standartlarının belirtildiği MSC.163(78)’e göre bu cihaza geminin suya veya karaya göre hız bilgisinin aktarımının sağlanması gerektiği, 3. Bu itibarla, 01 Temmuz 2007 tarihinden sonra 3000 GRT üzeri mevcut yük gemilerinin 01.07.2010’dan geç olmamak üzere ilk havuz sörveyinde VDR veya S-VDR ile donatılmasının yanı sıra, kuralın suya veya karaya göre hız bilgisi için zorunluluk arz etmesi nedeniyle bu cihazın bulunmadığı gemilerde hız ve mesafe ölçme cihazının takılması gerektiği bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - DTO Meslek Komite Başkanları ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Üyeleri - İDO A.Ş. - GİSBİR - GESAD - GEMTAC - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği