PROGRAM DIŞI SÖRVEYLER

1. İlgi (a) yazı ile, Denizcilik Müsteşarlığı ve Klas Kuruluşları arasında imzalanan Yetki Devri Protokolü’ne göre, sörvey yapma ve sertifika düzenleme yetkisi verilen klas kuruluşlarının kayıtlarında olan Türk Bayraklı gemilerin, 2007 yılı içerisinde Program Dışı Sörveye tabi tutulacağı, Bahse konu sörveylerin klas kuruluşlarının kayıtlarındaki Türk Bayraklı gemilerin en az % 10’una yurt içi ve yurt dışındaki limanlarda yapılacağı, Program Dışı Sörvey yapılacak gemilerin seçiminin klas kuruluşları tarafından yapılacağı, bu gemilerin seçiminde, öncelikli olarak yetersiz bakım ve işletime sahip olan, yaş ve tip olarak seyir emniyeti ve deniz çevresi bakımından yüksek risk içeren gemilere öncelik verileceği, Denizcilik Müsteşarlığı’nın bunların dışında, dilediği gemi için, dilediği yer ve kapsamda Program Dışı Sörvey yapılmasını ve bu sörveye ilişkin rapor ve dökümanları talep edebileceği, Klas Kuruluşları tarafından yapılacak Program Dışı Sörveylerde İlgi (b) yazı Ek’inde bulunan kontrol listesinin kullanılacağı, denetim sonucunda kontrol listesinin imzalı ve mühürlü örneği ile sörvey raporunun Denizcilik Müsteşarlığı’na gecikmeden gönderileceği, 2. İlgi (b) yazı ile, Klas Kuruluşu sörveyörü tarafından Türk Bayraklı gemilere program dışı sörvey yapıldığı durumlarda, aynı tarih aralıkları içinde gemiye Denizcilik Müsteşarlığı sörveyörleri tarafından yapılan sörveyler veya klas kuruluşu tarafından Denizcilik Müsteşarlığı’nca yetkilendirilen konularda yasal sörveylerin yapıldığı durumlarda, program dışı sörveyler kapsamında bu sörveylerin yapılmayacağının belirtildiği, ancak uygulamada görülen karışıklığın önlenmesi ve yapılan sörveylerin verimliliği açısından klas kuruluşları tarafından yeri ve zamanına baklımaksızın tüm program dışı sörveylerde bahse konu kontrol listesinde bulunan hususların tamamının kontrol edilerek liste doldurulacağı, gemi sahibi veya temsilcisinin bu tür sörveylerde klas kuruluşlarına yardımcı olmak yükümlülüğünde olduğu, İdare tarafından özellikle program dışı sörvey uygulaması istenen gemilere klas kuruluşları tarafından yapılacak sörveyin kapsamının ayrıca bildirileceği, Yukarıda belirtilen hususlara titizlikle uyulması, 2007 yılı için program dışı sörvey yapılması planlanan gemilere ilişkin listenin Denizcilik Müsteşarlığı’na gönderilmesi Klas Kuruluşlarından istenmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Kontrol Listesi (2 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - DTO Meslek Komite Başkanları ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - GEMTAC - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği