Profilleme Şamandırası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı'ndan alınan ve ekte sunulan 17.11.2023 tarihli ve 1539420 sayılı yazıda, Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Emniyeti ve Güvenliği Daire Başkanlığının yazısına atıfla; Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'nun (IOC) Küresel ARGO Programı çerçevesinde sıcaklık, iletkenlik ve optik sensörler taşıyan iki adet BulArgo profilleme şamandırasının (veri derleme amaçlı) Bulgaristan'ın Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne (EEZ) 15 Kasım - 15 Aralık 2023 tarihleri arasında bırakılacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla; yüzer vaziyette bulunacak şamandıraların sürüklenebileceği ve mayınla karıştırılabileceği düşünüldüğünden, bölgede sefer yapan/yapacak denizcilerin seyir, mal, can ve çevre güvenliği bakımından dikkatli seyir yapması ve denizcilerin konu hakkında bilgilendirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz / rica ederim.

779_2705_2705_eimza.pdf