• Anasayfa
  • |
  • Panama/AB Yüksek Riskli Ülkeler Listesinden Çıkışı Hk.

Panama/AB Yüksek Riskli Ülkeler Listesinden Çıkışı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen ve ekte sunulan 04.04.2024 tarih ve 3600 sayılı yazıda, Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına ve Panama'nın Ankara Büyükelçiliğince iletilen bir notaya atıfla; zamanında Avrupa Birliği Komisyonu'nun terörizmin finansmanı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması bağlamında yüksek riskli ülkeler listesinde bulunan Panama'nın kaydettiği gelişme sayesinde söz konusu listeden çıkarıldığı, ayrıca Panama'nın 2023'ün Ekim ayında Mali Eylem Görev Gücü Artırılmış İzlemeye Tabi Ülkeler Listesi'nden de çıkarıldığı ifade edilmekte olup konunun Üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

261_913_913_eimza.pdf