• Anasayfa
  • |
  • ÖZEL TÜKETIM VERGISI GENEL TEBLIĞI (SERI NO:10) HK.

ÖZEL TÜKETIM VERGISI GENEL TEBLIĞI (SERI NO:10) HK.

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:10) 20.04.2006 tarih ve 26145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu tebliğ ile, 6 seri no’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin "Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk" başlıklı 5 inci bölümünde yer alan "b) YMM Raporlarının Süresinde Verilmemesi" alt bölümünden sonra gelmek üzere "c) Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin Zayi Olması" alt bölümü eklenmiş ve "c) Diğer Hususlar" alt bölümünün başlığı "d) Diğer Hususlar" olarak değiştirilmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: - Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)