ÖN SÖRVEY DENETIMLERI

İLGİ: Sayın Üyemiz, 1- Denizcilik Müsteşarlığı’na yazılan İlgi (a) yazımızda; Türk boğazlarını transit geçerken,kiracı talimatıyla Kumkapı demir yerine demirleyen ve transitini bozan T/B’lı bir gemi tekrar hareket izni için yola elverişlilik belgesi talep ettiğinde İstanbul Liman Başkanlığı’nca gemiye ön sörvey yapılmasının gerektiği ve sörvey atamasının Müsteşarlık talimatı gereği en erken 24 saat içinde olacağının bildirildiği, boğazlardan transit geçiş yaparak İtalya’ya giderken sadece kiracı talimatıyla demirde 48 saatten fazla kalması nedeniyle transiti bozulan geminin limana uğrak yapmayan gemi olduğu, yabancı limana planlı seferi olan T/B’lı bu geminin bekletildiği, Türk boğazlarından transit geçiş yaparken transitini bozan yabancı bayraklı gemilere de PSC kontrolü yapılmadığı gözönüne alındığında, Boğazlarımızdan geçiş yapan ve/veya mücbir sebeplerle limanlarımıza uğramaksızın demir yerinde transiti bozulan Türk Bayraklı gemilerin önsörvey denetlemesine tutulmaması, veya hiç olmazsa planlı seferleri gözönüne alınarak sörveyör atamasının vakit kaybetmeksizin yapılması hususu, talep edilmişti. 2- İlgi (a) yazımıza cevaben alınan İlgi (b) yazıda; İlgi (d) yazımız ile Odamız Web sayfasında üyelerimize duyurusu yapılan İlgi (c) yazıları ile, Türk Bayraklı gemilere uygulanacak olan Ön Sörvey Kontrol işlemleriyle ilgili olarak, Yurtdışına çıkış yapacak olan demir mevkiinde olan gemiler dahil Ön Sörvey Kontrol işlemlerinin yapılacağı, gemi ilgililerinin geminin limana gelişinden 24 saat önceden Ön Sörvey talep dilekçesini ve gemilerine ait bilgileri Liman Başkanlığı’na sunulacağı, mücbir durumlarda dahi bildirim süresinin 12 saatten az olmayacağı, Yurtdışına çıkış yapmak isteyen geminin zamanında bildirimde bulunmamasından veya gemi ile ilgili bilgilerin zamanında verilmemesinden doğacak gecikme ve beklemelerden tamamı ile gemi ilgililerinin sorumlu olacağı, yapılan bildirimin alınmasını müteakip ivedilikle ilgili gemiye Ön Sörvey denetiminin yapılacağının bildirildiği, Diğer yandan, Ülkemiz ana limanlarından çıkış yapan Türk Bayraklı gemilere yapılacak Ön Sörvey işlemlerine ilişkin Hedefleme Sisteminin devreye girdiği, dolayısıyla gemi donatanı/ acentesi / tipi ayırmaksızın hedefleme programına tabi tutularak işlem yapılmakta olduğu, bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - DTO Meslek Komite Başkanları ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - GEMTAC - İMEAK DTO Şubeleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği