NOBLE MARINER 07 TATBIKATI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Northwood Karargahından alınan 26.01.2007 tarih ve 1380/01/03/05/10 sayılı yazıdan bahisle; “Noble Mariner 07” isimli tatbikatın 14-24 Mayıs 2007 tarihleri arasında Kuzey Denizi, Kattegat, Danimarka Boğazı ve Danimarka, Almanya, İsveç ve Polonya karasularını içeren Güney Baltık Denizinin civarında gerçekleştirileceği, Bu itibarla, ekte gönderilen yazıda yer alan tatbikat bilgilerinin ilgili kısımlarının belirtilen tarihler arasında tatbikat bölgesinden geçecek Türk Bayraklı ticaret gemilerimize ulaştırılması ve tatbikata katılım sağlanmasının teşvik edilmesi istenmektedir. Bilgilerinizi ve anılan bölgelerden anılan tarihlerde geçecek olan gemileriniz var ise bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Tatbikat Yazısı ve Ekleri (8 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - DTO Meslek Komite Başkanları ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Üyeleri - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği