• Anasayfa
  • |
  • Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında Kalan Kültür Balıkçılığı Tesisleri Hakkında İlke Kararı

Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında Kalan Kültür Balıkçılığı Tesisleri Hakkında İlke Kararı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının (Karar Sayısı:122) 5 Kasım 2022 tarih ve 32004 sayılı “Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında Kalan Kültür Balıkçılığı Tesisleri Hakkında İlke Kararı” Resmî Gazetede yayımlanmış olup, Nitelikli Doğal Koruma alanları içinde akarsularda veya karasal alanda kalan, mevzuata uygun olarak yapılmış kültür balıkçılığı tesislerine yönelik; ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşlerinin saklı kalması ve mevcut tesise ilişkin ilave yapı yapılmaması ya da yapı alanlarının büyütülmemesi koşullarıyla asgari düzeyde bakım, onarım, iyileştirme çalışmalarına ve süre uzatımına ilgili Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunca yapılacak değerlendirmeye göre izin verilebileceğine oy birliği ile karar verileceği duyurulmaktadır.

Söz konusu İlke Kararı'na Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

811_3554_nitelikli_do_al_koruma_alanlar_nda_kalan_k_lt_r_bal_k_l_tesisleri_hakk_nda_ilke_karar_.pdf