• Anasayfa
  • |
  • Muğla İli, Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, Usuluk Koyu Tabiat Parkı’na İlişkin Uygulama İmar Planı

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, Usuluk Koyu Tabiat Parkı’na İlişkin Uygulama İmar Planı

Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Resmî internet sayfasında (https://mugla.csb.gov.tr/duyurular) 29 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan duyuruda;

Bakanlık Makamının 26.12.2023 tarih ve 8341902 sayılı Olur'u ile onaylanan "Muğla İli, Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, Usuluk Koyu Tabiat Parkı'na ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"nın 29/12/2023 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 1 ay süre ile askıya çıkarılmış olduğu belirtilmektedir.

Söz Konusu İlan, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular ve Turizm bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_mu_la_ili_bodrum_il_esi_torba_mahallesi_usuluk_koyu_tabiat_park_na_ili_kin_uygulama_imar_plan_.pdf