MSC.1/CIRC. 1206

Sayın Üyemiz, İlgi (a) yazı ile, 1. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) ana komitelerinden olan Deniz Güvenlik Komitesi’nin (MSC) 78 inci toplantısında SOLAS Bölüm III ile ilgili alınan değişiklik kararının (Res. MSC.152(78)) 01 Temmuz 2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği, buna göre; SOLAS Bölüm III Kural 20.3’e yeni bir paragraf eklenerek can kurtarma araçlarının bakımları, testleri ve kontrolleri, can filikalarının indirme donanımları ve yükte serbest bırakma tertibatlarının periyodik servis ve bakımının düzenli, emniyetli ve dökümante edilerek gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilen MSC 1093 (can filikaları indirme donanımları ve yükte serbest bırakma tertibatlarının periyodik servis ve bakımları için kılavuz) numaralı sirkülere göre yapılması zorunlu hale getirildiği, ancak yine İMO’nun 81 inci toplantısında MSC/Circ.1093’ün revize edildiği ve bundan önceki MSC/Circ.1049, MSC/Circ.1093, MSC/Circ.1136 ve MSC/Circ.1137’nin yerine geçmiş tüm sirkülerin yerine MSC.1/Circ.1206’nın getirildiği, ayrıca MSC 82 inci toplantısında MSC.1/Circ.1206 sirkülerin uygulamasının zorunluluğunun, 2010 yılına kadar ertelenmesinin IMO nezdinde tartışılmakta olduğu, 2. İlgi (b) ve (c) yazılar ile MSC/Circ.1093’ün uygulanması ile ilgili talimatın Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bildirildiği ve sektöre de bilgi verildiği, İlgi (d) yazı ile de Klas Kuruluşlarına bilgi verildiği, ancak mevcut gelişmelerin ardından sirkülerin uygulanmasıyla ilgili sorunlar ele alınmaya çalışılsa da; mevcut sirkülerin zorunlu olmaması itibariyle farklı uygulamaların yapıldığının tespit edildiği, işbu yazı ile; MSC.1/Circ.1206’nın Denizcilik Müsteşarlığı’nca uygulanmaya yönelik rehber niteliğinde olmasına devam edileceğinin değerlendirildiği, can filikaları indirme donanımları ve yükte serbest bırakma tertibatlarının periyodik servis ve bakımının, dökümante edilmesi işleminin MSC.17Circ.1206’ya göre yapılmasına karar verildiği, ancak sirküler gereği dökümante edilmesi gereken işlemlerin, uygulamacısında değişiklikler olabileceği, 3. Buna göre daha önceki yazılar da dikkate alındığında; Denizcilik Müsteşarlığı’nca can filikalarının indirme donanımları ve yükte serbest bırakma tertibatlarının periyodik servis, bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için farklı firmaların yetkilendirildiği, yetkilendirme aşamasında, İlgi (e) yazıları gereği istenen kriterler belirtilmekle birlikte, yetki vermiş olan firmaların, ürettikleri veya servis vermeye yetkili oldukları can sallarının dışında, başvuru halinde üreticisi belli olmayan veya üreticisi belli olup da yetkili servisi olmayan can sallarına da servis verebilmekte oldukları, ancak üretici firma tarafından her yıl yapılması gereken söz konusu servislerin, can kurtarma filikası üretici firmanın bulunmadığı ve/veya Denizcilik Müsteşarlığı’nca yetkilendirilmiş firma olsa bile; servis imkanı sağlayamadığı hallerde; -Klaslı gemilerde, geminin bağlı bulunduğu klas kurumu nezaretinde yapılıp, ilgili klas kurumu tarafından test raporu düzenlenmesi, -Klassız gemilerde ve Teçhizat Emniyet Sörveyinin GSK Uzmanları tarafından yapılacağı klaslı gemilerde, Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri GSK Uzmanları nezaretinde yapılıp, test raporu düzenlenmesinin uygun olacağı, hususlarında gereği Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerinden istenmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - DTO Meslek Komite Başkanları ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Üyeleri - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Koster Armatörleri Derneği - GEMTAC - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği