• Anasayfa
  • |
  • Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar İçin Hizmetlerin Geliştirilmesi İhale Çağrısı

Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar İçin Hizmetlerin Geliştirilmesi İhale Çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 22.02.2021 tarih ve 876 sayılı Ekte sunulan yazıda;

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından, ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmekte ve duyurularının yapıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, COSME Programı kapsamında ‘’Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi’’ ihale çağrısı yayımlanarak, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer aldığı belirtilmektedir.

Ayrıca, söz konusu programa başvuru yapmak isteyen üyelerimizin e-posta ile abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr adresine taleplerini iletmeleri bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

212_628_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_gelen_22022021_tarih_876_say_l_yaz_ve_eki.pdf