• Anasayfa
  • |
  • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik

"Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346)07.07.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Karar Değişikliği ile 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

- (a) Bendinde belirtilen, Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzerevergiye tabi işlemler için,  % 18 ibaresi "%20",

- (c) Bendinde belirtilen, Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8 ibaresi "%10"

şeklinde değiştirilmiş olup, söz konusu Katma Değer Vergisi değişiklik oranları kararın yayımını izleyen üçüncü gün yürürlüğe girecektir.

"Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346)" Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

484_1730_mal_ve_hizmetlere_uygulanacak_katma_de_er_vergisi_oranlar_n_n_tespitine_ili_kin_kararda_de_i_iklik.pdf