• Anasayfa
  • |
  • LIMAN DEV. KONTROLLERI SON.HAKSIZ YERE TUTLAN GEMI

LIMAN DEV. KONTROLLERI SON.HAKSIZ YERE TUTLAN GEMI

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 23.02.2004 tarih ve 985 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Türkiye’nin hem Akdeniz Liman Devleti Kontrolü Memorandumuna, hem de Sekretaryası ülkemizde bulunan Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Memorandumuna üye olduğu, Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu ve Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Memorandumuna üye Devletlerin haksız yere tutuklama yapıldığı düşünülen gemiler için itiraz prosedürleri ile ilgili gerekli uygulamaları başlattıkları, itirazın hem gemi donatanı, hem de o Ülkenin Denizcilik İdaresi tarafından yapılabildiği, Bu itibarla, haksız yere tutuklama yapılmış olan veya yeniden değerlendirilmesi talep edilen gemiler için Müsteşarlığımıza yapılacak olan başvurularda aşağıda belirtilmiş olan dökümanlar ve kanıt sayılabilecek tüm belgelerin sağlanması halinde Müsteşarlıkça yapılacak inceleme ve değerlendirmeden sonra Türkiye Denizcilik İdaresi olarak Türk Bayraklı gemilere yapılan denetim işleminin yeniden değerlendirilmesi hususunda girişimde bulunarak itirazların gerçekleştirileceği, itiraz sürelerinin kısıtlı olması nedeniyle de yapılacak olan başvurularda: • Türk Bayraklı Geminin geçirmiş olduğu PSC’ye ilişkin rapor • Konuyla ilgili Klas Raporu (varsa) • Konuyla ilgili tüm sertifikaların fotokopileri • Kanıt sayılabilecek fotoğraf veya belgeler • Kaptan raporu ve benzeri belgeler evraklarının eksiksiz ve ivedilikle sağlanması gerektiği bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz. Saygılarımızla MÜRACAAT ADRESİ Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü İsmail ASASOĞLU Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128 Maltepe/ANKARA Genel Sekreter V. Tel: 0 312 2323849 Fax: 0 312 2313306 – 0 312 2320921