• Anasayfa
  • |
  • Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/9)

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/9)

Ticaret Bakanlığı'nca; "Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/9)" 31 Aralık 2023 Tarihli ve 32416 Sayılı Resmî Gazete'de 3. Mükerrer olarak yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, "kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirlemek" olup, deniz taşıtlarını da içerisinde barındıran listelerin olduğu söz konusu Tebliğ'e Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde Genel/Teknik/Mevzuat bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

16_20_20_16_kullan_lm_veya_yenile_tirilmi_e_ya_ithalat_na_ili_kin_tebli_ithalat_2024_9_.pdf