• Anasayfa
  • |
  • Konteyner ve Liman Takip Sistemi” Hk.

Konteyner ve Liman Takip Sistemi” Hk.

Sirküler  No: 35/2017

 

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 10.01.2017

       Tarih ve 28592249 Sayılı Yazısı.

 

          İlgi yazı ile;

          1- Konteyner ve Liman Takip Sistemi çalışmaları kapsamında, liman giriş-çıkış yapan araç ve konteyner bilgilerinin elektronik ortamda kayda alınmasının gerektiği, ancak sistem üzerinden yapılan kontrollerde bu kayıtların sağlıklı olarak tutulmadığının görüldüğü,

          2- Söz konusu kayıtların tutulmasında aksama yaşanmamasını teminen;

            -  Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı Mersin Uluslararası Limanı'nda,

            - Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı limanlarda,

            - Gemlik Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı Borusan Limanı'nda,

11 Ocak 2017  tarihinden itibaren elektronik ortamda giriş kayıtları bulunamayan araçların liman sahası çıkışlarına sistemsel olarak izin verilmeyeceği,

          3-Konuyla ilgili olarak ilgili Gümrük Müdürlüklerinin, söz konusu limanların, taşımacı firmaların, derneklerin/kooperatiflerin talimatlandırılması, ayrıca BİLGE Sisteminde ilgili memur profillerinde yetkilendirme işlemlerinde herhangi bir gecikme yaşanmamasını teminen gerekli tedbirlerin alınmasının talimatlandırıldığı,

hususları belirtilmektedir.

             Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          İsmail ASASOĞLU

                                                                                                          Genel Sekreter V.

DAĞITIM

Gereği :                                                   Bilgi:

-Tüm Üyeler (Web)                                       - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği                                -İMEAK DTO Şube Yönetim Kurulu Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.  - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği    - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri 

-TAİS

-KOGAD

-TÜRKLİM

-UTİKAD

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- 32, 33,36, 40, 41, 42, 43 No.lu Meslek Komite Grubu

35_136_EK.rar