• Anasayfa
  • |
  • Konteyner Gemisi ile Römorkör Arasındaki Deniz Kazası İnceleme Raporu

Konteyner Gemisi ile Römorkör Arasındaki Deniz Kazası İnceleme Raporu

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'ndan gönderilen 22.03.2024 tarihli ve 1804476 sayılı özet içeriği aşağıda sunulan yazıda,

Bakım onarımı amacıyla İstanbul ili Tuzla ilçesinde yer alan bir tersaneye gelen bir geminin, römorkörün yardımıyla yanaşma manevrası esnasında, römorkörde manevraya katılan gemiciyi çeki halatının sıkıştırması  nedeniyle deniz kazası meydana geldiği belirtilerek kaza sonrasında gemicinin vefat etmesiyle sonuçlanan Deniz Kazası İnceleme Raporuna yer verilmektedir. 

Bahse konu kazanın nihai inceleme raporunda;

  • Geminin tersaneye yanaşma manevrasına başlamadan önce kılavuz kaptan tarafından gemi kaptanından geminin baş tarafından römorköre aynı anda 2 palamar halatı verilmesinin istenmesine rağmen, geminin başüstünde aynı anda 2 palamar halatını verecek insan kaynağı olmadığından sadece bir palamar halatı verildiği,
  • İlk palamar halatının verilmesinden ikinci palamar halatının verilmeye başlanması için geçen 1 dakika 30 saniyelik kısa süreçte römorkörün köprüüstünde römorkör kaptanının, gemiyle haberleşme, dümen ve makine kullanımı ile çeki halatının oluşturduğu risklerle tek başına mücadele etme durumunda kaldığı,
  • Köprüüstünde aynı anda birçok iş ve işlemi gerçekleştirmesi gereken römorkörün, gemiyle senkronize şekilde seyir edemediği,
  • Geminin başüstünün kapalı olması nedeniyle başüstü ekibinin çeki için kullanılacak palamar halatını alacak römorkörün kıçüstü ekibiyle görsel ve sesli haberleşme yapmasını sınırlandırdığı,
  • Manevra öncesi palamar halatı alınması esnasında römorkörün kıçüstünde yeterli personel bulunmadığından, eksikliğin yağcının da palamar halatını almaya yardımcı olmasıyla giderilmeye çalışıldığı,
  • Geminin verdiği bir palamar halatının römorkör tarafından volta edildikten hemen sonra, geminin başüstü ekibinin de palamar halatını volta etmiş ancak römorkör ve geminin başüstü ekibi arasında sağlıklı bir iletişim kurulamadığından römorkörün kaptanı veya kıçüstü ekibinin bu durumdan haberinin olmadığı,
  • Geminin başüstünde bir tek palamar halatının verilmesi ve bu halatın hem römorkör hem de gemi tarafından volta edilmesi sonucu manevra römorkörünün kıçüstü personeli ve römorkör için kritik bir hal alırken bu durumun; manevra sürecinde, gemi ve römorkörde manevra katılımcıları arasında eksik ve zayıf bir iletişim tesis edildiğinden gemi kaptanı ve kılavuz kaptan tarafından fark edilemediği,
  • Manevra esnasında çok kısa sürede tehlikeli şekilde geminin palamar halatının gerisinde kalan römorkörde, çeki için alınan palamar halatının römorkörün çabuk bırakma kancasından mola edilemediği,

belirtilmektedir.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'nca

- Manevralarda römorkörün daha emniyetli operasyonlar yapabilmesi için köprüüstünde kaptanın yanı sıra ilave bir zabit ile bir gemicinin istihdam edilmesine,

- Römorkör operasyonlarından kaynaklı risklerin belirlenmesi ve özellikle manevralarda yaşanabilecek zayıf ve eksik iletişim eksiklilerine karşı tedbirlerin alınmasına,

- Gemilerden palamar halatlarının aynı anda verilememesi durumunda, römorkör personeli tarafından yapılacak uygulamaları içeren prosedürlerin oluşturulmasına,

- Geminin limana veya tersaneye yanaşma/ayrılma manevralarının daha emniyetli bir şekilde manevralarını gerçekleştirmesi için ilave gemici istihdam edilmesine,

- Geminin tersaneye veya limana yanşama/ayrılma manevralarında oluşabilecek muhtemel risklerin yeniden belirlenerek risklerin azaltılması için önlemler alınmasına,

yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                     

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

222_770_770_eimza.pdf