• Anasayfa
  • |
  • Konteyner Gemisi ile Balık Avlama Gemisi Çatışması Deniz Kazası İnceleme Raporu

Konteyner Gemisi ile Balık Avlama Gemisi Çatışması Deniz Kazası İnceleme Raporu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'ndan gönderilen 14.12.2023 tarihli ve 1592113 sayılı yazıda özetle, Romanya'ya gitmek üzere Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapan konteyner gemisinin, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışına yaklaşırken balık avlama gemisi ile trafik separasyonunda çatışması sonucunda, balık avlama gemisinin alabora olması ve balıkçı gemisindeki  3 kişiden 2'sinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Deniz Kazası İnceleme Raporuna yer verilmektedir.

Bahse konu kazanın nihai inceleme raporunda;

  • Konteyner gemisi kaptanının, balıkçı teknesinin yol veren tekne olduğu ve dolayısıyla çatışmayı önleme manevrasını balıkçı teknesinin yapması gerektiğini düşünerek çatışma anına kadar ciddi rota değişikliğine gitmediği,
  • Çatışmayı önlemek veya çatışmanın etkisini en aza indirmek için Konteyner gemisinin hız azaltmayı dikkate almadığı aksine çatışma anına kadar hızını artırdığı tespit edildiği,
  • Konteyner gemisinin çatışma riski oluşmasına rağmen emniyetli hıza düşmemesinin çatışmanın sonucunun şiddetli olmasına ve ölümle sonuçlanmasına neden olduğu,
  • Balıkçı gemisinin trafik şeridini takip eden Konteyner gemisinin emniyetli geçişini engellememesi gerekirken çatışma riski oluşturacak şekilde seyir yapması ve hızındaki düşüşün çatışma riski olasılığını artırdığı,
  • Her iki geminin Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereklerine göre tam bir görme ve işitme gözcülüğü yapmadığının anlaşıldığı,
  • Balıkçı teknesinde AIS ve VHF cihazı bulunmadığından her iki gemi ve Gemi Trafik Hizmetleri ile haberleşme yapılamamasının kazaya etki eden faktörlerden olduğu,
  • Kaza esnasında bölgede hüküm süren hava ve deniz koşullarının incelenen deniz kazasına etki etmediği belirtilmektedir.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'nca;

- Gemi İşletenlerinin, filosunda çalışan Kaptan ve Zabitlere Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünün anlaşılması ve Türk Boğazları Gemi Trafik Düzeni Yönetmeliğinde belirtilen kuralların gemilerde uygulanması konusunda tazeleme eğitimi vermesi,

- Kılavuz kaptan indirilmesi esnasında köprüüstünde vardiya zabitinin bulundurulmasına yönelik düzenleme yapılması,

tavsiyelerinde bulunulmuştur.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

851_2914_2914_eimza.pdf