KLAS KURULUŞLARI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, 1. Denizcilik Müsteşarlığı’nca hazırlanan “Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Türk Bayraklı gemilerde sörvey ve sertifikalandırma yapma yetkisi verilen klas kuruluşları ile Yetki Devri Protokolü imzalandığı, Yetki Devri Protokolü imzalanan klas kuruluşlarının, yetkilendirildikleri kapsamda Türk Bayraklı gemilerde yasal sertifikasyon hizmeti verdiği, bununla birlikte yetkilendirilmiş kuruluşların, kendi kuralları ve denetimi dahilinde inşası tamamlanmış gemilere, herhangi bir engel olmadıkça Klas Sertifikası vermekte olduğu, 2. Yetkilendirilmiş kuruluşların, Denizcilik Müsteşarlığı adına yasal sertifikasyon hizmeti verdiği gemilerde, • Geminin veya teçhizatının genel konumu, tüm sertifikalar için gerekli olan özelliklere uyumlu olmaması ya da Yetkilendirilmiş Kuruluş’un görüşüne göre gemilere, içindeki insanlara ya da çevre ekolojisine kabul edilemeyecek bir biçimde tehlike oluşturacak durumda olması ve Yetkilendirilmiş Kuruluş’un istekleri doğrultusunda bir düzeltmeye gidilmemesi halinde, Yetkilendirilmiş Kuruluşun ilgili yasal sertifikalarını geri çekeceği ve bunu İdare’ye bildireceği, • Herhangi bir sertifikanın geri çekilmesi halinde, Yetkilendirilmiş Kuruluş durumunun gemi kaptanına, ilgili sertifikanın bildirim tarihinden itibaren geçersiz olduğunu belirten bir yazı ile bildireceği ve söz konusu sertifikanın kendisine teslimini talep edeceği, • Bu mektubun bir kopyasının Denizcilik Müsteşarlığı’na gönderileceği, • Yetkilendirilmiş kuruluşun, bu durumda gemiye yapacağı sörvey ve belgelendirme işlemlerine ilişkin Denizcilik Müsteşarlığının talimatına göre hareket edeceği, 3. Yetkilendirilmiş kuruluşların, kendi klasları altındaki Türk bayraklı gemilerin klas sertifikalarını herhangi bir nedenle geriye çekmeleri durumunda aşağıdaki şekilde hareket edileceği; • Yetkilendirilmiş kuruluşun, klas sertifikası geri çekilen bir geminin bilgilerini ve nedenini zaman geçirmeden Denizcilik Müsteşarlığı’na bildireceği, Yetkilendirilmiş kuruluşun klas sertifikasını geriye alma nedeni; - Gerekli sörveylerin zamanında gemi sahibi/donatanı tarafından yaptırılmaması, - Geminin veya teçhizatının genel konumunun, sertifika için gerekli olan özelliklere uyumlu olmaması veya gemilere, içindeki insanlara ya da çevre ekolojisine kabul edilemeyecek bir biçimde tehlike oluşturacak gibi olması, - Yetkilendirilmiş kuruluşun istekleri doğrultusunda bir düzeltmeye gidilmemesinin ise; 4. Yetkilendirilmiş kuruluşların, diğer bir yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yukarıdaki sebeplerle belgesi iptal edilmiş veya güvenliğe ilişkin bir kusuru yahut eksikliği nedeniyle yetkilendirilmiş kuruluş değiştiren bir gemiye Denizcilik Müsteşarlığı adına yasal sertifika düzenlenmeyeceği, 5. Bu durumda, bir gemiyi kaydı altına alacak olan yetkilendirilmiş kuruluşun, geminin çıkacağı yetkilendirilmiş kuruluştan ve İdareden temin ettiği bilgilere bağlı olarak; tespit edilecek kusur ve eksiklikler bütünüyle giderilmedikçe ve İdarenin onay ve talimatı olmadan bu gemiye belge düzenlenmeyeceği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - DTO Meslek Komite Başkanları ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - GEMTAC - İMEAK DTO Şubeleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği