• Anasayfa
  • |
  • Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 22.03.2023 tarih ve 3349 sayılı yazı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nden TOBB’ye intikal eden yazıda; 23.02.2023 tarihinde “Kıymetli Maden Standartları ve Rafineri Hakkında Tebliğ”in Resmi Gazetede yayımlandığı ve ekte sunulan Tebliğ hakkında farkındalığın artırılması ve mağduriyet yaşanmaması amacıyla 23.02.2023 tarihi itibariyle yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunan, Türkiye'de yerleşik tüzel kişilere gerekli duyuruların yapılması istendiği hususları belirtilmektedir.

Bahse konu Tebliğ’e Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik/Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

235_903_k_ymetli_maden_standartlar_ve_rafinerileri_hakk_nda_tebli_tebli_no_2023_1_903_235.pdf