• Anasayfa
  • |
  • Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/61)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 24 Aralık 2021 tarih ve 31699 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ, 2022-2024 yıllarında tüm illerde kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere hibe desteği verilmesine ilişkin hususları kapsamaktadır.

Söz konusu Tebliğ kapsamında su ürünleri üretimine ilişkin olarak;

Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmaması koşuluyla, su ürünleri üretimine yönelik projeler kapsamında;

1) Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri,

2) Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisine yönelik proje konularının destekleneceği belirtilmiştir.

"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/61)" Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1212_3378_k_rsal_kalk_nmada_uzman_eller_projelerinin_desteklenmesi_hakk_nda_tebli_.pdf