• Anasayfa
  • |
  • KEGM Faturalandırma İşlemleri Hk.

KEGM Faturalandırma İşlemleri Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 03.01.2024 tarih ve 251653 sayılı yazıda;

Uluslararası telekomünikasyon hizmetleri mobil servislerde ücretlendirme, faturalama ve uluslararası hesaplaşma hususlarında yapılması gereken iş ve işlemler ayrıca sahada yaşanabilecek sorunların önüne geçilebilmesini teminen gemilerde mevcut bulunan tüm haberleşme sistem ve cihazların kurma ve kullanım izinlerine ilişkin gerekli bildirimlerin gerçekleştirildiği,

Üyelerimiz tarafından talep edilmesi halinde yer istasyonu seçimi ve sözleşme yenilenmesi işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması adına bir defaya mahsus olarak ücretsiz gerçekleştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın 29.08.2023 tarihinde alındığı,

20.09.2023 tarihinde yapılan bilgilendirme toplantısı ile uydu haberleşme hizmetleri ve ücretlendirmeler konularında yapılması gerekli iş ve işlemler hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiği,

Ancak gelinen noktada yukarıda belirtilen iş ve işlemleri halen gerçekleştirmeyen uydu haberleşme terminallerinin tespitinin yapılmış olup, ivedilikle işlem gerçekleştirmeyecek gemiler hakkında mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin gerçekleştirileceği,

hususları bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

23_84_84_23_kegm_faturaland_rma_i_lemleri_hk.pdf