• Anasayfa
  • |
  • İSRAIL’I BOYKOT KOMITESI’NIN “KARA LISTE” UYGULAMALARI

İSRAIL’I BOYKOT KOMITESI’NIN “KARA LISTE” UYGULAMALARI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan 10.05.2007 tarihli yazıdan bahisle; 1- Halen, başta Lübnan olmak üzere, İsrail’e karşı boykot uygulayan Arap ülkelerinin, İsrail’e uğradığı tespit edilen gemileri “kara liste” ye aldığı ve sözkonusu gemilerin kendi limanlarına uğraması halinde, cezai müeyyideye tabi tutuldukları, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Boykot Dairesi yetkililerince, merkezi Suriye’de bulunan Boykot Ofisi kararları çerçevesinde, bir geminin; • İsrail’e uğradığının tespit edilmiş olması, • Boykot uygulayan bir ülkenin limanında “seyir defteri(log book)” ibraz edilmemesi, veya taahhütname verilerek 6 ay içinde ibraz edileceğinin beyan edilmiş olmasına rağmen 6 aylık süre içinde ibraz edilmemiş olması, • Yine boykot uygulayan bir ülkenin limanında talep edilen bir belgenin yetkililere ibraz edilmemiş olması, hallerinde “Kara Liste” ye alındığının vurgulandığı, 2- Gemilerin “Kara Liste” ye alınma sürecinin, Boykot Ofisinin önerisi üzerine, ilgili ülkenin Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştiği, kara listeden çıkarılma işleminin de başlatılacak hukuki işlemlere istinaden aynı süreç sonucu gerçekleşebildiğinin ifade edildiği, bildirilmektedir. Yukarıda açıklananlar muvacehesinde, Türk Bayraklı gemilerimizin Boykot Komitesi kararlarına uygun hareket etmeleri, Kara Liste” den çıkarılma işlemlerinin uğraştırıcı süreçler içerdiği göz önüne alındığında “Kara Liste” ye girmemeye özen göstermeleri, gemileri Boykot Komitesi üye ülkelerine gitmeden önce durumlarını öğrenip, özellikle eğer gemi “Kara Liste” de yer alıyorsa, sonrasında uygulanabilecek ve geminin tutuklanıp bekletilmesini de içeren cezai müeyyidelere maruz kalmamak için, hukuki süreç başlatılıp “Kara Liste” den ilgili ülkenin Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılmadan Boykot Komitesi üye ülkelerin uğrak yapmamaları hususunda bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Meclis Başkan ve Vekilleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - DTO Meslek Komite Başkanları - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Meclis Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği