• Anasayfa
  • |
  • ISPS Kod Uygulamaları Kapsamında Gemiler İçin Güvenlik Seviyesinin 3'e Yükseltilmesi.

ISPS Kod Uygulamaları Kapsamında Gemiler İçin Güvenlik Seviyesinin 3'e Yükseltilmesi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 20.12.2023 tarihli ve 1608250 sayılı yazıda, denizyoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin önlenmesi ve karşı tedbirlerin geliştirilmesi için, uluslararası sefer yapan gemi ve bu gemilere hizmet veren liman tesislerine yönelik oluşturulan, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik (ISPS) Kodunun Türk Bayraklı gemilerde ve Türkiye'nin deniz yetki alanı içerisinde yer alan liman tesislerinde etkin olarak uygulanmasına yönelik Bakanlığımızca "Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği" doğrultusundaki yükümlülüklerin yerine getirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında ISPS Kod'a tabi limanlarımızın ve Türk bayraklı gemilerimizin uygulamakta olduğu Güvenlik Seviyeleri'ne ilişkin bilgilerin Bakanlığımızın web sayfasında (https://denizcilik.uab.gov.tr/ISPS_ana_sayfa) güncel olarak yayımlanmakta olduğu belirtilerek; Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde seyir yapan gemilere yönelik vuku bulan güvenlik olayları ve yaşanan güncel gelişmeler dikkate alınarak, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği gereği; Türk bayraklı gemilerimizin  olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, söz konusu deniz  alanlarında  seyir yaparken gerekli  tedbirleri alabilmeleri, gemilerimizin erken safhada uyarılabilmesi maksadıyla, "Yemen ve Somali limanlarına uğrayacak, bunların kıyıları ve açıklarında seyredecekler ile Aden Körfezi ve Babülmendep Boğazında seyredecek" Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'nin 19 Aralık 2023 tarihi itibariyle 3 (Üç)'e çıkartılmış olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu deniz alanlarında seyir yapacak olan gemilerin herhangi bir güvenlik tehdidi ile karşılaşması durumunda, "Gemi Güvenlik Alarmı - Ship Security Alert System (SSAS)" kullanımının yanı sıra, Bakanlığımız "Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM)"nin; 

  • Telefon: + 90 312 231 91 05, + 90 312 232 47 83, +90 552 727 0 727 (SAR 0 SAR) ve +90 312 231 33 74 (TRMCC),
  • Faks: +90 312 232 08 23 ve +90 312 231 29 02 (TRMCC),
  • Elektronik Posta: SAR@uab.gov.tr , trmrcc@uab.gov.tr , trmcc@uab.gov.tr ,
  • INMARSAT-C TELEKS: 4 271 02326

sürekli açık olan iletişim kanallarına derhal bilgi verilmesinin sağlanmasını teminen, sektöre gerekli duyurunun yapılması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

852_2917_2917_eimza.pdf