• Anasayfa
  • |
  • ISPS Kod Uygulamaları – İrtibat Bilgileri Hk.

ISPS Kod Uygulamaları – İrtibat Bilgileri Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

                     Müdürlüğü'nün 27.02.2017 tarih ve E.17255 sayılı yazısı.

 

            İlgi yazı ile; Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) Kısım XI-2 Kural 13 hükümleri gereğince, Sözleşmeye taraf ülkeler tarafından gemi ve liman tesislerinin güvenliğiyle ilgili (ISPS Kod Uygulamaları) irtibat detaylarının Uluslararası Denizcilik Örgütüne (IMO) bildirildiği,

 

            Bu minvalde, gemi ve liman tesislerinin güvenliği ile ilgili Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı irtibat detaylarının, IMO'ya bildirildiği şekilde www.didgm.gov.tr internet adresinde     "Kıyı Yapıları ve ISPS" başlığı altında güncellendiği,

bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                                                     Saygılarımızla

     

                                                                                                                                          

                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                    Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)

        (Odamız Web Sayfası)

 

DAĞITIM:                                                                                                                                                                                    

Gereği:                                                                                        Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                         - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                               

- Türk Armatörler Birliği                                                             - İMEAK DTO Şube YK Başkanları                                        

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                 - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- TAİS

- İDO A.Ş.

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                                                                                       

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- ZEYPORT

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- WISTA Türkiye Derneği

- 33 No'lu Meslek Komitesi Başkan ve Üyeleri                                

- Gemi Sahibi Firmalar

- Acenteler                                                           

 

170_815_EK-170.pdf