• Anasayfa
  • |
  • ISPS CODE INT. SHIP AND PORT FACILITY SECURITY COD

ISPS CODE INT. SHIP AND PORT FACILITY SECURITY COD

İlgi: Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin 27.01.2004 tarih ve D/0257/TT/GD sayılı yazısı. İlgi yazı ile, IMO tarafından kabul edilen ve 1 Temmuz 2004’te yürürlüğe girecek olan “ISPS Code-International Ship and Port Facility Security Code” ile yetki ve sorumlulukları belirlenen ve “RSO Recognized Security Organisation” kuruluşu olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına görev yapması amacı ile Türk Loydu’nun yetkilendirildiği hususu ilgi yazı ile belirtilmektedir. Bahse konu yetkiler, 1-Gemi güvenlik Planı (Ship Security Plan) onayı. 2-Gemi Güvenlik Planı değişikliklerinin onayı. 3-SOLAS Chapter XI-2 ve ISPS Code Part A kapsamında gemilerin doğrulamalarının (on board audit) yapılması (“initial”, “renewal”, “intermediate”, ve “additional” verifications). 4-ISSC-International Ship Security Certificate düzenlenmesi. 5-Interim International Ship Security Sertificate düzenlenmesi. 6-Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi (Port Facility Security Assesment) yapılması. 7-Liman Tesisi Güvenlik Planı (Port Facility Security Plan) hazırlanması. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter