• Anasayfa
  • |
  • ISM KOD KAPSAMINDA DENIZ KIRLILIĞI ILE ILGILI ALINACAK ÖNLEMLER

ISM KOD KAPSAMINDA DENIZ KIRLILIĞI ILE ILGILI ALINACAK ÖNLEMLER

İlgi (a) yazı ile, 1. Paris MOU üyesi ülke limanlarında yapılacak olan ISM Kod genişletilmiş denetim kampanyası da göz önüne alınarak tüm gemi sahibi, donatan ve işletenlerinin gemi ve kara ofislerindeki faaliyetlerinde ISM Kodu gereklerine bütünüyle uygunluğunun kontrolünün ve gerekli düzeltici faaliyetlerin yaptırılması ve takbinin büyük önem arz ettiği, 2. Türk Bayraklı gemilerin yakıt transferi ve yakıt alımı esnasında denize yakıt kaçması nedeniyle deniz kirliliği oluştuğu, son dönemlerde liman devleti denetimlerinde bu sebeple gemi tutulmalarının arttığının gözlemlendiği, bu nedenle personel hatasından kaynaklanan gemi tutulmalarını önlemek amacıyla; gemilerin yakıt alımı ve transferi açısından ISM Kod ve gerekleri hakkında zayıf durumlara düşmemesi için gemiadamlarına, gemi ve kara ofislerinde verilecek olan eğitim/kurs ve uygulama faaliyetlerine büyük önem verilmesinin gerektiği, 3. Bu çerçevede, konunun sektöre duyurulması ve gemi şirketlerinin ISM Kod ve gereklerine bütünüyle uyması gerektiği, hususları bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meclis Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği