• Anasayfa
  • |
  • ISM GENIŞLETILMIŞ DENETIM KAMPANYASI

ISM GENIŞLETILMIŞ DENETIM KAMPANYASI

Sayın Üyemiz, İlgi (a) yazı ile, 1. İlgi (b) yazılarında, Paris MOU kapsamında yapılan denetimlerde tutulan gemilerin eksikliklerinin büyük kısmının ISM Kod kapsamında olduğu ve bu neticeyle Paris MOU kapsamında yapılan denetimlerde “Genişletilmiş ISM Kod Denetim Kampanyası” uygulamasına başlanacağı, yine İlgi (b) yazılarının Ek’inde gönderilen açıklama ve soruların titizlikle incelenerek Türk Bayraklı gemilere yapılacak önsörvey uygulamalarında tatbik edilmesi ve denetim neticesinde www.denizcilik.gov.tr/gsk internet adresindeki ISM istatistik formunun doldurulması yönünde Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı, 2. Söz konusu denetim kampanyasının 1 Eylül – 30 Kasım 2007 tarihleri arasında Paris MOU, Tokyo MOU, Akdeniz MOU, Karadeniz MOU ve diğer Memorandum bölgelerinde uygulanacağı, 3. Paris MOU tarafından hazırlanan ISM Genişletilmiş Denetim Kampanyası ile ilgili ekte de bir örneği gönderilen kontrol listesi ve açıklamaları içeren formdan, kontrol listesinin Türk Bayraklı gemilere yapılan önsörveylerde halihazırda uygulandığı, 4. Konunun önemine binaen, yapılan denetimlerde gerekli özenin gösterilmesi ve denetim kampanyasının sektöre duyurulması istenmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EK: Kontrol Listesi ve Form (8 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - DTO Meslek Komite Başkanları ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - GEMTAC - İMEAK DTO Şubeleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği