• Anasayfa
  • |
  • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/6)

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/6)

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı tarafından, 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi 64 üncü, 65 inci, 66 ncı, 67 nci, 68 inci ve 69 uncu sıraya “64- Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler): (GTP: 0402), 65- Tereyağı: (GTP: 0405.10), 66- Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri: (GTP: 0701.90), 67- Kuru soğan: (GTİP: 0703.10.19.00.11), 68- Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris): (GTİP: 0713.33.90.00.19), 69- Kırmızı mercimek (GTİP: 0713.40.00.00.13)” maddelerinin eklendiği, 25 Mart 2023 tarih ve 32143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ’e Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik/Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

240_913_ihrac_kayda_ba_l_mallara_ili_kin_tebli_tebli_no_ihracat_2006_7_de_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_tebli_ihracat_2023_6_913_240.pdf