• Anasayfa
  • |
  • ICS'in Güney Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki Revize Edilmiş Transit Tavsiyeleri Hk.

ICS'in Güney Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki Revize Edilmiş Transit Tavsiyeleri Hk.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen 15.12.2023 tarihli Ek'te sunulan Güney Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde Revize Edilmiş Transit Tavsiyeleri yazısında özetle, Yemen'deki Husi güçleri tarafından Güney Kızıldeniz'de ticaret gemilerine yönelik devam eden saldırıların şu anda sektörün karşı karşıya olduğu en yüksek güvenlik endişesi olmaya devam ettiği konusunda Üyelerin bilgilendirilmesi, olayların artmasına ve Husiler tarafından hedef alınan gemilerin genişlemesine yanıt olarak, Yuvarlak Masa, OCIMF, CLIA ve IMCA'dan sektör güvenlik uzmanlarının, Kızıldeniz'in güneyi ve Aden Körfezi (daha önce MC(23) 111 sayı ile duyurulan) için transit tavsiyesini revize ettiği bildirilmektedir. Söz konusu belgenin bölgedeki tehdit hakkında ayrıntılı tavsiyelerin yanı sıra rota belirleme, gemilerin güçlendirilmesi ve etkilenen sulardaki tüm yolculuklar için tehdit ve risk değerlendirmelerinde dikkate alınması gereken silahlı korumaların kullanımına ilişkin hususları da içerdiği ifade edilmektedir.

Yine ICS'ten alınan 19.12.2023 tarihli yazıda ise Müşterek Harp Komitesi'nin (Joint War Committee) 18.12.2023 tarihinde yayınladığı Gemiler için Belirlenen Savaş, Deniz Haydutluğu, Terör ve İlgili Tehlikeli Bölgeler Listesi'ndeki alanlarda artan riskin yansıtan bir tavsiye bildirisi yayınladığı; Kızıldeniz bildirim alanının, 15° Kuzey Enleminin güneyinden 18° Kuzey Enleminin güneyine doğru 3 derece kuzeye ayarlandığı ve Guyana'nın yeni listeye alındığı belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz/ rica ederim.

 

856_2926_2926_eimza.pdf