• Anasayfa
  • |
  • Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/5)

Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/5)

Ticaret Bakanlığı'nca; "Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/5)" 31 Aralık 2023 Tarihli ve 32416 (3. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, "3 üncü maddede yer alan harita ve harita bilgisi içeren eşyanın ithalatının düzenlenmesidir." şeklinde olup, 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Denizcilik sektörümüzü ilgilendiren başlıkların yer aldığı söz konusu Tebliğ'e Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde Genel/Teknik/Mevzuat bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

0_0_11_11_haritalar_ve_harita_bilgisi_i_eren_e_yan_n_ithaline_ili_kin_tebli_ithalat_2024_5_.pdf