• Anasayfa
  • |
  • GEMIADAMLARI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

GEMIADAMLARI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 13.04.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Değişiklik yönetmeliği ile, Gemiadamları Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "1) Daha önce yakınyol başmakinist klas-IV yeterliğine sahip olup da bu yeterliği almaya hak kazananlar, - 1250 kW'den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik, - 4000 kW'den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde ikinci makinistlik, yapabilirler." Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -Türk Armatörleri İşverenler Sendikası -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)