Gemi Kiralanması Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nün,  08.07.2022 tarih ve  E-45864022-390-00076366272 sayılı yazısı ile, Morityus'da mukim Fahri Konsolosluğumuzdan alınan 6 Temmuz 2022 tarihli e postadan  bahisle, Morityus Denizcilik Şirketi'nin iki adet gemi kiralama talebi olduğu ve bu kapsamda ilgilenebilecek firmaların teklif sunulması amacıyla Büyükelçiliğe ulaşılabileceği bildirilerek, gemi kiralama talebinin üyelerimize duyurulması istenmektedir.

İlgi yazı ve e posta ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

525_2464_gemi_kiralanmas_hk.pdf