• Anasayfa
  • |
  • Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ İngilizce Tercümesi

Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ İngilizce Tercümesi

Sayın Üyemiz,

19.09.2023 tarih ve 32314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girecek olan Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'in İngilizce tercümesi ekte yer almakta olup, Türkçe metin ile İngilizce tercümesi arasında uyumsuzluk olması halinde Türkçe metin esas alınacaktır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

663_2264_gemi_acentelik_hizmetleri_cret_tarifesine_ili_kin_tebli_ingilizce_terc_mesi.pdf