• Anasayfa
  • |
  • GEMI ACENTELIĞI MÜRACAATI HK

GEMI ACENTELIĞI MÜRACAATI HK

(a)15.02.2006 tarih ve 679 sayılı yazımız (b)Denizcilik Müsteşarlığı’nın 17.03.2006 tarih ve 609 sayılı yazısı (c) 24.03.2006 tarih ve 128 sayılı sirkülerimiz (d) Denizcilik Müsteşarlığına iletilen 28.03.2006 tarih ve 1525 sayılı yazımız Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde üyelerimiz için maddi külfeti giderici bir çözüm getirilebilmek bakımından belirli yetki ve kimlik belgelerinin noterden onayı yerine Odamız tarafından onaylanması ilgi (a) talebimiz üzerine, Denizcilik Müsteşarlığı’ndan Odamıza iletilen ilgi (b) yazı ile bilabedel olarak onaylanmasının uygun bulunduğu bildirilmiş ve konu ilgi (c) sirküler ile Tüm Üyelerimize duyurulmuştur. Ancak, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 26. Maddesi ve Oda Meclisimizin 15.12.2005 Tarih ve 12 Sayılı Oda Hizmet Ücretleri ve Tasdik Harçları Tarifesi Kararı uyarınca anılan belgelerin tasdiki karşılığında sembolik sayılacak cüzi bir ücret almak zorunda olduğumuz hususu İlgi (d) yazı ile Denizcilik Müsteşarlığına iletilmiştir. Tüm acente yetki ve kimlik belgeleri için gerekli olan “Merkez ve/veya şubeler için ilgili belediye başkanlığından alınmış işyeri açma izin belgesi ve Öğrenim belgesi” belgelerinin onaylama işlemi sırasında şirket bazında tek bir ücret alınacak olup, bu ücret 2006 yılı için 13 YTL olacaktır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -VDAD -YK Başkan ve Üyeleri -İMEAK DTO Şubeleri -YK Yedek Üyeleri -Tüm Acenteler -Meslek Komite Başkanları -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası