Esnaf Destek Kredisi Hk.

Sayın Üyelerimiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 21.10.2022 tarih ve 10957 sayılı yazıda,


- Cumhurbaşkanı tarafından 11 Ekim 2022 tarihinde esnafa kredi kolaylığı sağlayacak yeni bir paket açıklanmış, buna göre esnaf için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıldığı,


- Oda Üyeleri tarafından, Halkbank'ın hem Esnaf Odası'na, hem de Birliğimize bağlı Odalara üye olanlara kredi imkanından faydalandırmadığı yönünde şikayetler olduğu, konunun Halkbank ile görüşüldüğü,


- Bu kapsamda yapılan girişimler sonucunda 10 Ekim 2022 tarihinden önce hem Esnaf Odası'na, hem Odalara üye olan işletmelerin söz konusu kredi imkanından faydalanabilecekleri,
bildirilmiş olup üyelerimize duyurulması istenmektedir.


Bilgilerinize arz/rica ederim.

761_3335_3335_761_esnaf_destek_kredisi_hk.pdf