EPIRB TESCIL FORMLARI

Sayın Üyemiz, Denizcilik Müsteşarlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (AAKM) Web sayfasındaki Epirb Tescil Formları hakkındaki duyurusu aşağıya çıkartılmıştır. Günümüz teknolojisinin birincil amacının insan hayatını kolaylaştırmak ve korumak olduğu, bu nedenle hayatımızda büyük bir öneme haiz olan taşımacılığın en güvenilir şekilde yapılabilmesi için yeni teknolojiler geliştirildiği, bunlar arasında gemiler için EPIRB, hava taşıtları için ELT ve diğer kullanıcılar için PLB cihazlarınının sayılabildiği, bu cihazların kullanılmasının asli amacı insan hayatının kurtarılmasına yönelik olup, olay anında ve olaya müdahale sırasında en doğru ve sağlık bilgilere ulaşılması ve yardım talebinde bulunanların bu çağrılarına en kısa sürede yanıt verilmesi ve gerekli birimlerle irtibata geçilerek meydana gelen tehlikeli duruma maruz kalan insanların hayatların kurtarılmasının sağlamak olduğu, Bu nedenle, 300 GT üzerindeki deniz taşıtlarında bulunan ve acil durumlarda yer saptamasıyla beraber diğer ilgili bilgileri de içeren EPIRB cihazlarını İdarelerin; Arama Kurtarma çalışmalarında ve gerektiğinde diğer ülke SAR sahalarında olan kazalarda bilgi akışını sağlamak amacıyla, IMO GMDSS Circ.8 Master Plan gereklerine göre sicil kayıtlarını tutmakta oldukları, ilgili planda, 406 Mhz. EPIRB cihazlarının sicil kayıtlarının tutulduğu İdare olarak Denizcilik Müsteşarlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin yer aldığı, ayrıca, ASAMBLE 814(19) kararında da belirtildiği üzere yanlış sinyallerin önüne geçmek için gemilerde bulunan EPIRB cihazlarının tescillerinin kontrolünden gemi kaptanının sorumlu tutulduğu, Bununla birlikte, tehlike anında EPIRB cihazları vasıtasıyla COSPAS-SARSAT uyduları üzerinden gelen tehlike sinyallerini doğrudan almak ve Arama Kurtarma faaliyetlerinde etkinliği artırmak amacıyla COSPAS-SARSAT sistemine Yer Kesimi Sağlayıcı (Ground Segment Provider) olarak üye olunması çalışmaları başlatılmış olduğu, Buna göre, Türk Bayraklı gemilerde bulunan EPIRB cihazlarının tescillerinin yapılması amacıyla hazırlanan Türk Epirb Tescil Kayıt Formları'nın mevcut gemiler için doldurulması, ayrıca, Türk Bayrağına geçen ve Türk Bayrağı altında el değiştiren gemi bilgilerinin aynı form üzerinde güncellenmesinin sağlanması amacıyla, gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtilmektedir. Bu itibarla, gemilerinizde bulunan EPIRB cihazlarının tescil edilebilmesini teminen, www.denizcilik.gov.tr/tr/aakm Web adresinden “EPIRB-ELT-PLB-SSAS Tescil” Bölümüne girilerek orada yer alan EPIRB Tescil Formunun doldurulup trmc@denizcilik.gov.tr e-posta adresine veya 0 312 232 08 23 No.lu faksa gönderilmesi hususunda, Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter NOT: AAKM Merkezi, 0 312 231 91 05 / 0 312 232 47 83 telefon numaralarından 24 saat aranabilmektedir. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası